TOIMITUSEHDOT KOTIPALVELUT

Palvelun myyjä                                                    

Annika Niskala                                                     
Lottapolku 3f, 96460 Rovaniemi                        
tmiannikaniskala@gmail.com  
Y 2931216-3     
FI55 3939 0063 4489 71            

Palvelu
Asiakas määrittää haluamansa työkokonaisuuden, sisällön ja ohjeistuksen.

Vastuu
Yrityksellä on tarvittava vastuuvakuutus sopimuksessa mainitun työn yhteydessä mahdollisesti tapahtuville vahingoille. Vahinkotapauksista tulee ilmoitus tehdä välittömästi tai viimeistään kahden (2) arkipäivän kuluessa.
Liitäthän esine- ja omaisuusvahingoissa kuvan vahinkotapahtumasta ilmoitukseen.

Laskutus
Työstä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan per henkilötyötunti/palvelupaketti.
Minimiveloitus on 2h. Tuntilaskutus alkavin puolen tunnin jaksoin.
Laskutamme palvelun jälkikäteen, maksuehto 7pv.
Laskutus tapahtuu sähköpostitse, paperilaskusta peritään 5€ laskutuslisä.

Peruutusehdot
Asiakkaan tulee tehdä peruutukset ja muutokset vähintään 2 vuorokautta ennen sovittua aikaa, puhelimitse tai sähköpostitse. Peruuttamatta jätetystä käynnistä veloitetaan minimiveloitus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakkaan sairastuessa tarttuvaan tautiin, on siitä ilmoitettava viipymättä palveluntuottajalle. Mikäli sairaustapauksissa järjestetään korvaava siivous, ei peruutusmaksua veloiteta. Jos korvaava siivouskerta perutaan, peritään tällöin peruutusmaksu.

Mikäli sopimusasiakas haluaa perua enemmän kuin yhden siivouskerran, on ilmoitus tehtävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tauon aloittamista.

Ylivoimainen este
Yrityksellä on oikeus perua palvelun suoritus koska tahansa, mikäli yritystä kohtaa yrityksestä riippumaton peruutuspakko, Force Major (esim. äkilliset sairaustapaukset) ,näissä tapauksissa yritys ottaa välittömästi yhteyttä asiakkaaseen ja pyrimme suorittamaan/siirtämään siivouksen mahdollisimman pian, heti kun siihen on mahdollisuus.

Vaitiolo ja salassapito
Yritys ei luovuta ulkopuolisille tietoja suorituspaikassa näkemistään tai kuulemistaan, sekä pidämme palvelutehtäviin sisältyvät tiedot luottamuksellisina ja salaisina.